KRIGSLITTERATUR.DK

Anmeldelser Omtaler Links Kontakt

Forsvarets egne hjemmesider

Forsvaret: www.forsvaret.dk

Hærens Operative Kommando: www.hok.dk

Søværnets Operative Kommando: www.forsvaret.dk/sok

Flyvertaktisk Kommando: www.forsvaret.dk/ftk

Forsvarsakademiet: www.forsvaret.dk/fak

Forsvarsministeriet: www.fmn.dk

Forsvarets Rekruttering: www.forsvaretsuddannelser.dk

 

Sider om militære emner

Dansk Panser: www.danskpanser.dk

Dansk militærhistorie: www.milhist.dk

Krigeren.dk: www.krigeren.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krigslitteratur.dk | v. Jeanette Serritzlev | Serritzlev Sprog | www.serritzlev.dk | jeanette@serritzlev.dk