Jeanette Serritzlevs cv

Nuværende

 

Civilt

2009-: Ekstern lektor i kommunikation, Københavns Universitet (KU)

2001-: Selvstændig med Serritzlev Sprog

 

Forsvar & forsvarsrelateret

Presseofficer (reserveofficer), Danske Division

Lærer, Hjemmeværnsskolen

Bestyrelsesmedlem, Atlantsammenslutningen

 

Tidligere

Informationschef, Totalforsvarsregion København

Lærer, Søværnets Officersskole

Operations- og uddannelsesofficer, HDKVE

Efterretningsofficer, ST/Hærhjemmeværnsdistrikt Københavns Vestegn (HDKVE)

Lærer, Hjemmeværnsskolen

 

Uddannelse

Cand.mag. i dansk, Københavns Universitet