For studerende på KUA
(Sidst opdateret: 18. april 2014)


Tilbage til forsiden

Velkommen til denne side, som jeg har lavet, fordi erfaringen viser, at mange studerende har de samme spørgsmål.

NB! Studieordninger har det med at blive revideret, og derfor er det altid det, der står i den gældende studieordning, der - sjovt nok - gælder. Orientér dig derfor altid i den opdaterede version på nettet.

LÆS NÆRMERE, FIND AKTUELLE LINKS M.V. PÅ INTRANETTET: https://intranet.ku.dk/dansk_ka/uddannelsensforloeb/praktik/Sider/default.aspx

Hvor finder jeg reglerne for praktikforløb i studieordningen?
Det gør du under modulet Projektorienteret forløb, modul 13.

Find studieordninger på dansk her: http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/

Vejleder du kun danskstuderende?
Jeg er primært vejleder for danskstuderende, herunder meritstuderende, på Institut for Nordiske Studier & Sprogvidenskab.

Hvordan får jeg godkendt min praktik?
Det gør jeg på baggrund af din arbejdsbeskrivelse. Kontrakten underskrives derefter af dig, praktikstedet og mig i rollen som vejleder.

Hvor finder jeg praktikkontrakten?
Det gør du på intranettet. De forskellige links skifter, så find den aktuelle placering via dette sted:

https://intranet.ku.dk/dansk_ka/uddannelsensforloeb/praktik/Sider/default.aspx

Skal jeg skrive en praktikrapport?
Du skal IKKE skrive en 'praktikdagbog', men en akademisk opgave, der tager udgangspunkt i din praktik - og som følgelig bliver mere praksisnær end en opgave i f.eks. litteraturteori. Det står nærmere beskrevet i studieordningen. Se ovenfor.

Skal pensum godkendes?
Det er en god idé at få pensum godkendt af mig ved blot pr. mail at spørge, om de værker, du har tænkt dig at anvende, rækker. Der er ikke et standardpensum, for opgaverne er lige så forskellige som praktikforløbene - og det skal der være plads til. Derfor giver det ingen mening, at jeg henviser til tre værker inden for kommunikation, hvis dit emne alligevel er et andet.

Inden for organisationsteori kan jeg anbefale følgende bog, der giver en god introduktion til emnet:

http://hans.gyldendal-uddannelse.dk/Books/Organisation_og_Ledelse/Organisationsteori/9788741251370

Der skal IKKE afleveres pensumliste forud for opgaveafleveringen. Pensum defineres af litteraturlisten i din opgave.

Hvornår skal jeg aflevere opgaven?
Fristen er den samme som for alle øvrige hjemmeopgaver.

Hvor mange ETCS tæller praktikken for?
15 ETCS.

Studienævnet har besluttet, at man ikke længere kan tage 30 ETCS.

Kan det virkelig passe, at opgaven skal fylde 20-25 sider?
Ja - som det fremgår af studieordningen.

Skal jeg tilmelde mig fag og eksamen?
Ja, på samme vis som andre fagelementer. Har du spørgsmål til den del, skal du kontakte administrationen på INSS.

Er der et grupperum på ABSALON?
Ja, og det er også oprettet for F14. Kontakt administrationen på INSS, hvis du ikke er tilmeldt rummet. Der vil jeg lægge diverse relevante information ud, ligesom jeg også ad den vil invitere til en orientering i løbet af semestret.
 

OM MIG

Har du træffetid på KUA?
Jeg er ikke fast på kontoret, og derfor er det lettest, at vi aftaler, hvor og hvornår vi mødes fra gang til gang. I foråret 2014 er jeg lettest at træffe om tirsdagen.

Er du også specialevejleder?
Ja da, og det er en spændende opgave. Jeg vejleder også i forbindelse med andre opgaver, f.eks. bachelorprojekt eller selvstuderede emner.

Hvad underviser du i?
Jeg har i fire år undervist i faget ”Kommunikationsrådgivning med praktik”, og jeg underviser andre steder i alt fra grammatik til medietræning. Blandt andet har jeg været lærer på Søværnets Officersskole, hvor jeg også er vejleder på hovedopgaver inden for bl.a. organisation og ledelse.

Hvad er dine fagområder?
Jeg er en generalistkommunikatør med stor veneration for det danske sprog, en nørdet interesse i grammatik, en vis erfaring med politisk kommunikation og en forkærlighed for alt med ”krig og kommunikation” efter otte år i forsvaret.

Desuden er jeg glad for organisationsteori og vejleder gerne inden for områder af dette.

Jeg hader stavefejl og dårlig formidling. Det gælder også, når jeg selv præsterer det. Og det sker, naturligvis. Men det betyder ikke, at man ikke skal tilstræbe at undgå det …

I al beskedenhed ved jeg en del om praktik, karriereovervejelser og netværk, og jeg er vild med selv at skrive, undervise og formidle.

Meget vejledning handler mere om proces og metode end det egentligt faglige, men det skal være en god oplevelse for begge parter. Jeg vejleder meget gerne inden for sociale medier, som ligger inden for eller i hvert fald op ad min profil, men skal du f.eks. skrive om konversationsanalyse, bør du vælge en anden.