23. februar 2009 | 55. udgave | 5. årgang | Modtagere: 234

 

 

Kære læser

 

Nogle gange kan selv en sprognørd godt få den tanke, at der er større ting i verden end stavefejl, og at det ikke betyder så meget, om nogen skriver d i gjort.

 

Når man slår op i avisen, viser det sig dog hurtigt, at mange emner bare kører i slynge. Argumenter for og imod bliver gentaget. Alle kender dem, men for debattens skyld er man jo nødt til at gøre det.

 

Så er det, jeg tænker, at nok er der vigtigere ting i verden end kommaer og nutids-r’er, men i det mindste bringer sprognørden nye eksempler, og takket være jer læsere kommer der også nye spørgsmål på banen.

 

Og så er det altså (heldigvis) stadig ukorrekt at skrive d i gjort …

 

 

SPØRGSMÅL: BEGYNDER ELLER STARTER EN GOD DAG? 

 

Kan du fortælle mig, hvornår jeg skal bruge starte eller begynde? 

 

Sætningen: En god dag (begynder eller starter) med … 

 

Med venlig hilsen

Hanne
 

Kære Hanne 

 

Du er langtfra alene med det spørgsmål. At begynde eller at starte er en hyppigt forekommende sproglig tvivl – og anledning til debat. For der er mange holdninger, og der er flere svar.  

 

Du har formentlig hørt folk sige, at ”motorer starter, men andre begynder”. Ifølge Ordbog over det danske sprog, bind 21, er ordet ”start” første gang registreret i 1930 i forbindelse med travsport.  

 

I bogen forbindes ordet med ”start og mål” i sport og i forbindelse med en igangsættende handling (at komme fra start; afgang), men der er mange eksempler, og ordet bruges allerede her bredt. Denne ordbog følger sproget indtil 1955 og kan dermed være en hjælp i forbindelse med dokumentation af eventuelle betydningsforskydninger. 

 

Ser man i Nudansk ordbog og Den Danske Ordbog, bruges ”start” og ”begyndelse” som synonymer. Du kan dermed med Nudansk ordbog i hånden hævde din ret til at sige: ”En god dag starter med …” – men! Du risikerer, at nogle mere lytter til dit ordvalg end til hele sætningen.  

 

I sætningen: ”En god dag xxx med” vil jeg på dette grundlag anbefale dig at benytte ”begynde”. 

 

En pragmatisk tilgang er derfor: Tænk over, hvornår du bruger hvad, og sig hellere ”begynde” en gang for meget end én for lidt; så er der mindre risiko for, at du kommer til at støde nogen – og større chance for, at du kommer igennem med dit budskab. 

 

Kilder: Ordbog over det danske sprog; Nudansk ordbog; Den Danske Ordbog.

 

 ***

DAGENS GODE GERNING: GØR EN HJEMMESIDE GLAD
Please our website, anmoder hotellet. Det er i hvert fald det, de skriver.

Kilde: Brevpapir fra hotel.

***

LIDER DU AF HANSBRÆND?
Hvor mange stavefejl kan man have i et ord på ni bogstaver?

Kilde: Facebook februar 2009.

 


REKLAMEBLOKKEN

 

Kommunikationshåndbogen | Et godt redskab til nysgerrige kommunikatører

 

Kommunikationshåndbogen er målrettet professionelle kommunikatører og opdaterer hvert kvartal sine læsere med ny viden og tendenser inden for kommunikation. Håndbogen udgives af Forlaget Andersen og har Jeanette Serritzlev som redaktør.

 

Er du interesseret i et abonnement, så kontakt Jeanette Serritzlev her.


SLUT PÅ REKLAMEBLOKKEN

 

Er der noget, du vil vide?

Spørg. Den eneste risiko, du løber, er risiko for svar.

 

 

Vil du afmeldes denne sprogmail?
Hm. Du tilmeldte dig jo selv i sin tid, ikk’?

 

 

Kære listelæsere, mens statsministeren søger mod varmere himmelstrøg, er varmen på vej tilbage til os. Og tak for det. Det er trods alt sjovere at diskutere ungdommens manglende sprogforståelse i solen på Gråbrødre Torv end hengemt bag duggede ruder.

 

J

 

De bedste hilsner

Jeanette Serritzlev

Indehaver, cand.mag.

 

 

KOMMUNIKATION & REKLAME

 

E-post: jeanette@serritzlev.dk | Hjemmeside: www.serritzlev.dk


Tilmeld dig sprogmailen

Se tidligere