17. januar 2006 | 31. udgave | 2. årgang

 

Vær velkommen, 2006 - og velkommen til dette første nummer af FSH, der i dette år desværre næppe kan holde samme frekvens som tidligere. Vi satser på at bedrive folkeoplysende virksomhed hver anden uge i stedet.

 

”Ingen kære mor” betyder ”intet kæremål”. ”knaldhytte” er et låneord fra tysk og betyder egentlig ”bordel”. Og så er der ikke noget, der hedder ”mindre optimalt”, for enten er det, eller også er det ikke.

 

Er du med så langt? Fint, for så går vi direkte videre til noget andet …

 

 

SVAR FRA SPROGNØRDEN: SANDHEDEN OM ”PATETISK”

 

Ord: patetisk, adjektiv/tillægsord

 

Betydning: 1) ynkelig, 2) højtidelig, følelsesladet

 

Historien

”Nu er du jo patetisk at høre på.” Denne ytring vil på moderne dansk oftest tolkes som: ”Nu er du ynkelig at høre på”, men jf. Nudansk ordbog og den nye danske ordbog kan det betyde både ”ynkelig” og ”lidenskabelig”/”højtidelig”.

 

Patetisk hører til et af de såkaldte pendulord – altså ord, der skifter/bruges med forskellige betydninger.

 

Ordet kommer af det græske pathetikos, der kommer af patein; at lide – heraf patos, der egentlig betyder ”lidelse”. Mange af læserne kender sikkert udtrykket ”med patos”; altså at noget siges med store følelser/stor følelsesinvolvering.

 

At patetisk er endt med den negative betydning som den dominerende, skyldes muligvis en påvirkning fra det engelske ”pathetic” (der – rigtigt gættet – kommer fra græsk … og både betyder ynkelig og rørende).

 

 

Kilde: Politikens Danske ord, der driller; Nudansk Ordbog; Den danske ordbog; Gyldendals Engelsk-Dansk; Munksgaards Fremmedordbog

 

 

***

 

FRA KÆRLIGHEDSLIVET: FOR SERIØSE OVERVÆGTIGE

 

 

De er det ikke bare for sjov!

 

Kilde: Urban 29. november 2005.

 

 

***

 

FRA REKLAMERNES VERDEN: FIND FEM FEJL

 

 

 

Kilde: ErhvervsBladet den 4. januar 2006.

 

 

KORT NYT FRA VERDENSFIRMAET

 

Nye brølere og blomster

Vi opsnuser løbende mere, end der kan være i denne korte og fyndige (!) mail, så har du ikke fået nok her, anbefaler vi, at du kigger ind på: www.serritzlev.dk – under ”Brøl eller blomst”?

 

 

Er der noget, du vil vide?

Så må du jo finde nogen, du kan spørge. J Timerne er ikke lige så lange, som de har været, hvorfor vi p.t. desværre er nødt til at have spørgestop.

 

Vil du afmeldes ugens sprogmail?

Såfremt du virkelig ikke længere ønsker at udvide din horisont, kan du skrive til hovedstadens nye overborgmester og bede om at betale for din brøde ved at aflægge din samfundstjeneste på rådhuset. Det lykkedes for Kurt Thorsen …

 

 

Kære listelæsere, ugen er i fuld (hik!) gang, og endnu er det ikke til at sige, hvordan den ender, men herfra spår vi kolde dage og endnu koldere nætter, men masser af glæde i de små hjem!

 

J

 

 

De bedste hilsner

Jeanette Serritzlev

Konsulent, cand.mag.

 

Serritzlev Sprog

 

Emil Pipers Vej 14, st. tv.

2800 Kgs. Lyngby

Tlf.: 45 96 19 20

Mob.: 22 48 51 73

E-post: jeanette@serritzlev.dk

Hjemmeside: www.serritzlev.dk

 

 

KOMMUNIKATION & REKLAME

 


Tilmeld dig sprogmailen

Se tidligere