5. oktober 2008 | 53. udgave | 4. årgang | Modtagere: 225

 

 

Kære læser

 

Selv om dette hjørne ikke har udvist megen kant (hø hø) de sidste halvanden måned, har vi alligevel ikke ligget helt på den lade side. Sprognørden har erkendt tidens trend og er gået på Facebook. Det vil sige, at gruppen ”Fra sprognørdens hjørne” er oprettet (og der er stadig plads til flere medlemmer ;o)).

 

Lad os endnu engang benytte lejligheden til at sige, at viljen er der, men tiden iler, hvorfor vi ikke får svaret på alle de spørgsmål, der kommer ind. Beklager! Men lad os ikke græde over spildte timer, men glæde os over alle dem, vi går i møde!

 

Vi kaster os straks ud i en ny omgang sprogsnask.

 

 

 SPØRGSMÅL FRA LÆSERNE: HVORFOR SIGER MAN ”FOR 117”?

 

SVAR FRA SPROGNØRDEN: DET GØR MAN NOK BARE …

 

Udtryk: 117; for 117. gang

 

Stilistisk niveau: Ofte uformelt, idet det giver udtryk for en irritation.

 

Eksempel på brug: ”Nu forklarer jeg dig det for 117. gang.”

 

Betydning: At noget gentager sig/at noget skal gentages (illustreres) igen-igen.

 

Vi må denne gang erkende, at svaret er vagt. Egen fordom bestod egentlig i, at udtrykket havde en bibelsk reference, men det har vi ikke kunnet finde belæg for. De opslagsbøger, vi har kigget i, behandler det ikke som et selvstændigt udtryk.

 

I ”Ordbog over det danske sprog” (bind 8) angives det, at det første gang er registreret i dansk i 1921 (BT, 24. oktober):

 

 

”Det gamle Ord om Profeten, der ikke er agtet i sit Fædreland, synes for 117. Gang at bekræfte sig.”

 

 

Ud fra de sammenhænge, som udtrykket indgår i, ser det ud, som om det er en forstærkning af en gentagelse – altså ”for 3. (eller 17.) gang” i ekstra potens.

 

Det kan være, at der findes en bedre forklaring, men hvis vi skriver mere her, vil det være gisninger.

 

Læs med næste gang, hvor vi vil se på, hvor svært det egentlig kan være at give en eksakt forklaring – og se eksempler på fejlfortolkninger.

 

Kilder: Hvorfor siger vi sådan? (Politiken); Den danske ordbog bd. I; ”Religion i sproget” (Kristeligt Dagblads Forlag); ”Talemåder i dansk” (Gyldendal).

 

***

DA VINCI VAR BARN
En herlig sprogblomst, som vi gerne vil bringe i et bed, der oftest er præget af ukrudt. :o)

Kilde: Berlingske Tidendes Rejseliv den 23. august 2008.

 

***

SKIDT IMOD BRUXELLES
Et enkelt r kan gøre meget, når en kandidat vil formulere sine europæiske visioner. J

Kilde: Præsentationstekst af de konservative kandidater til Europaparlamentet, september 2008.

 


REKLAMEBLOKKEN

 

 

Jeanette Serritzlev ny redaktør for Kommunikationshåndbogen

 

Kommunikationshåndbogen udgives af Forlaget Andersen og opdaterer hvert kvartal sine læsere med ny viden og tendenser inden for kommunikation og pr. Kommunikationshåndbogen henvender sig til professionelle kommunikatører og har kunder som Danfoss, DSB og Sonofon.

 

Er du interesseret i et abonnement, kontakt da redaktør Jeanette Serritzlev her. Du kan også læse mere på www.serritzlev.dk.


SLUT PÅ REKLAMEBLOKKEN

 

Er der noget, du vil vide?

Send blot dit spørgsmål, og vi svarer … måske. Intentionen er god, men tiden kan løbe fra os, så du kan ikke regne med et hurtigt svar (det forekommer dog!).

 

 

Vil du afmeldes denne sprogmail?
Selvfølgelig. Det sker, samtidig med at Sarah Palin begynder at svare på de ting, hun bliver spurgt om.

 

 

Kære listelæser, gør en god gerning med dit eget bidrag til en verden, der er mindre præget af brok. Der er masser af rigtige problemer, og så er der dem, vi selv skaber. Hvilken slags vil du bruge din energi – og andres – på i dag?

 

J

 

De bedste hilsner

Jeanette Serritzlev

Indehaver, cand.mag.

 

 

KOMMUNIKATION & REKLAME

 

E-post: info@serritzlevsprog.dk | Hjemmeside: www.serritzlev.dk


Tilmeld dig sprogmailen

Se tidligere