4. april 2006 | 36. udgave | 2. årgang | Modtagere: 135 

 

 

 

Vidste De, mine herrer, fruer og frøkener, at alle frøkener, der tiltales i Folketingssalen med et slag bliver til fruer? Det er sandt. Sprognørden har spurgt, og længere nede i mailen kan De følge linket til Kaare R. Schous svar.  

 

Sprognørden selv ser på betydningsforskellen mellem ”påkrævet” og ”påkrævede”, og så afslører vi en for mange hidtil overset episode i historien: Sveskernes storm på København i 1659.

 

God fornøjelse!


 

 

SPØRGSMÅL FRA LÆSERNE: HEDDER DET "PÅKRÆVEDE" ELLER "PÅKRÆVET"? 

Hvad er den rette formulering: 

 

  • ”Både din egen og modtagers e-mail-adresse er påkrævede” 

 

Eller 

 

  • ”Både din egen og modtagers e-mail-adresse er påkrævet”

 

Svar: Nr. 2 er korrekt
Tak for et godt spørgsmål, som ofte volder problemer i dansk – og som har gjort det de sidste 400 år! 

 

Før det havde man kun -ede-formen, men omkring reformationen begyndte man at skelne mellem

-ede og -et og tilførte dermed sproget en raffineret betydningsforskel, som det ses i eksemplet: 

 

  • Bænkene er malede (karakteristik af genstand)
  • Bænkene er malet (beskrivelse af handling)

 

Det er derfor ”Både din egen og modtagers e-mail-adresse er påkrævet”, der er den korrekte. 

 

Forskellen er, at ”påkrævede” er tillægsord, mens ”påkrævet” er udsagnsord (kort tillægsform). Det ville f.eks. hedde ”Husk at påføre din ansøgning den påkrævede e-mail-adresse”. 

 

Derfor hedder det også ”Bænkene af malet af manden”, da ”malet af” knytter sig til handlingen/verbet ”at male” og ikke til den betydning, det har for bænkene (at de er malede).

 

Det er derfor en god grundregel, at man skal bruge -et-formen, når man har en forbindelse med et forholdsord/en præposition efterfølgende. F.eks.: 

 

  • ”Vi er meget interesserede”
  • Men: ”Vi er meget interesseret i kunst”

 

Kilde: Retskrivningsordbogen og Erik Hansen: Rigtigt dansk.

 

 

*** 

FRA DANMARKSHISTORIEN: SVESKERNES STORM …


Kilde: www.hjv.dk.

  

***

 

FRA MEDIESTRØMMEN: JEG VÆRE MED …

 

Kilde: Berlingske Tidendes tillæg Karriere den 21. marts 2006.


 

 

KORT NYT FRA VERDENSFIRMAET

 

Fogh og de bløde værdier

Læs Martin Deichmanns kommentar og meget andet nyt på www.politiskkommunikation.dk.

 

Når alle kvinder er fruer

Læs Kaare R. Schous svar på føromtalte spørgsmål på den i øvrigt altid spændende side: http://politik.tv2.dk/article.php/3924427.html.
 

 

Er der noget, du vil vide?

Så må du jo finde nogen, du kan spørge! J

 

 

Vil du afmeldes ugens sprogmail?

Inspireret af regeringen har vi besluttet at hæve opsigelsesperioden til 63 år. Vi udsteder gerne sprognørdbeviser til dem, der ønsker sikkerhed for, at den også er der, når de bliver gamle.

 

 

Kære listelæsere, det er ikke blot tid til forår, men også til lancering af regeringens velfærdsudspil. Vi venter i spænding på begge dele. Udspillet kommer kl. 13:30, foråret måske først lidt senere …

 

J

 

De bedste hilsner

Jeanette Serritzlev

Konsulent, cand.mag.

 

Serritzlev Sprog

 

Emil Pipers Vej 14, st. tv.

2800 Kgs. Lyngby

Tlf.: 45 96 19 20

Mob.: 22 48 51 73

E-post: jeanette@serritzlev.dk

Hjemmeside: www.serritzlev.dk

 

 

KOMMUNIKATION & REKLAME

 


Tilmeld dig sprogmailen

Se tidligere