3. november 2008 | 54. udgave | 4. årgang | Modtagere: 227

 

 

Kære læser

 

Har De overvejet, hvad krig og diskussion har med hinanden at gøre? De kender sikkert, måske fra Dem selv, følelsen af stridslyst. Diskussionen er ikke blot ord, men reel kamp mellem to eller flere. Derfor er det intet tilfælde, at den polemiske debattør etymologisk er forbundet med krigeren på slagmarken.

 

Herfra glæder vi os over at have modtaget flere gode spørgsmål siden sidste nyhedsbrev og bringer her svaret på det ene af dem. Må dagen tilsmile alle sprognørdens læsere!

 

 

SPØRGSMÅL FRA LÆSERNE: HVAD BETYDER ”POLEMISK”?

Kan du hjælpe med følgende:

Hvad vil det sige at være polemiserende?

Mvh. Eva

 

 

SVAR FRA SPROGNØRDEN: AT VÆRE STRIDSLYSTEN

 

Udtryk: At være polemisk.

 

Eksempel på brug: ”Nu skal du ikke være så polemisk.”

 

Betydning: At nogen søger konfrontationen i f.eks. en diskussion.

 

Man vil normalt sige ”at være polemisk”, og det kan oversættes med at være stridslysten; (voldsomt) diskussionslysten. Dvs. provokerende med ønsket om at frembringe en reaktion. Det er indiskutabelt negativt ladet, hvad diskussionslysten ikke behøver at være. 

 

At polemisere betyder egentlig at skrive stridsskrifter; deltage i en polemik – efter det græske verbum ”polemizein”; at føre krig (med). Dette kommer af det græske substantiv ”polemos”, der betyder krig. 

”Polemik” i sin oprindelige betydning kommer fra det græske ”polemiké (téchne)”; ”krigskunst”.  

 

Det ser ud til, at ordene snarere har været brugt om videnskabelige, litterære og religiøse debatter end i en militær betydning, jf. bl.a. eksemplerne i Munksgaards Dansk Fremmedordbog: 

 

”En polemiker er en ”stridbar skribent”; forfatter af et indlæg i en polemik. En polemik er en pennefejde; en videnskabelig eller litterær strid.” 

 

På fransk bruges ordet stort set som på dansk, men her findes ordet også i en militær betydning; ”polémologie”, som betyder ”krigskunst” (og: konfliktforskning). Samme substantiv kan jeg ikke finde på dansk, tysk eller engelsk, men skal ikke afvise, at det findes.  

 

Kilder: Munkgaards Dansk Fremmedordbog; Ordbog over det danske sprog; Gyldendals røde ordbøger (diverse sprog); Blinkenberg & Høybye: Fransk-dansk ordbog.

 

***

TIL VANDS OG TIL LANDS OG NU OGSÅ I BYERNE
Der skal sættes hårdt ind mod den omsiggribende badekriminalitet, skriver Berlingske Tidende.

 

Kilde: Berlingske Tidende den 14. oktober 2008.

 

***

BEYALINGEN SKAL VÆRE OS I HÆNDE
Prisen er nok stadig den samme, selv om stavningen afviger …

Kilde: Rejsebestilling på spies.dk.

 


REKLAMEBLOKKEN


Serritzlev Sprog

Kommunikation | Tekstarbejde | Undervisning

Læs mere på www.serritzlev.dk.

 


SLUT PÅ REKLAMEBLOKKEN

 

Er der noget, du vil vide?

Send blot dit spørgsmål, og vi svarer … på et tidspunkt!

 

 

Vil du afmeldes denne sprogmail?
Ja ja, og du tror sikkert også på, at vi får afskaffet topskatten ved næste reform.

 

 

Kære listelæser, har du tænkt på, at der er syv mandage og en enkelt tirsdag mellem i dag og juleaften? Så op med humøret! For selv om weekenden er slut, er julen lige om hjørnet. Ho ho ho …

J

 

De bedste hilsner

Jeanette Serritzlev

Indehaver, cand.mag.

 

 

KOMMUNIKATION & REKLAME

 

E-post: info@serritzlevsprog.dk | Hjemmeside: www.serritzlev.dk


Tilmeld dig sprogmailen

Se tidligere