3. september 2007 | 47. udgave | 3. årgang | Modtagere: 187

 

 

Kære læser

 

Jo, det er sandt. Man er genopstået. Ikke helt fra de døde, men fra en periode, der har været præget af meget nyt og meget arbejde. Man beklager og håber på forståelse og håber selv på, at det er rigtigt, når man siger: Det skal ikke ske igen ...

 

Da det nu er erkendt, at sprognørdens akilleshæl er for mange ting og for lidt tid, vil vi tage udgangspunkt i netop det udtryk - akilleshæl.

 

Det er godt at være tilbage. Må De, ærede læser, tænke det samme.

 

God læselyst!

 

 

SPØRGSMÅL FRA LÆSERNE: HVORFOR SIGER MAN ”AKILLESHÆL"?

 

Udtryk: At noget er nogens akilleshæl.

 

Brug: At noget er nogens/nogets særligt sårbare punkt.

 

Oprindelse

Udtrykket bruges om et særligt sårbart punkt hos nogen/noget og henviser til den græske sagnhelt Akilles/Achilleus (jeg har fundet lige så mange staveforslag, som jeg har ordbøger, hvorfor jeg beder om forståelse for den forsimplede/fordanskede skrivemåde af det græske navn).

 

Vi kender historien om Achilleus fra Homers Illiladen. Achilleus var søn af havgudinden Thetis, der dyppede ham i floden Styx, hvorved han blev gjort usårlig. Da moderen holdt ham, holdt hun ham i hælen, som dermed ikke blev våd og følgelig forblev sårbar.

 

Da Achilleus siden kæmpede ved Troja, ramte prins Paris ham med en pil i hælen, hvorefter han døde.

 

Prins Paris skød Achilleus som hævn for drabet på Hektor, trojanernes helt.

 

Perspektivering

Beretningen har lighed med myten om Balders død i den nordiske mytologi, hvor man havde taget naturen i ed for at gøre ham usårlig, men havde glemt at medtage misteltenen.

 

Når vi i dag taler om akillessenen, er det også med henvisning til den gamle fortælling.

 

Kilde: Politikens Nudansk Ordbog med etymologi; Gads Forlags Bevingede ord; Politikens Forlags Bevingede ord og aforismer.

 

***

FRA ARBEJDSPLADSEN: VE DEN, SOM VOVER AT LOGGE PÅ
Så bliver de nemlig smidt af!


 

 

Kilde: E-mail, som sprognørden selv har modtaget.

 

***

  

FRA LEGETØJSBUTIKKEN: OG SÅ I BØRNEHØJDE
Disneyfigurer med klunker ... Det hører med, at ejermanden til dette foto påpegede den lidet heldige formulering over for en ekspedient, som blev en smule flov.

 

Kilde: Set i Toys 'r' us fredag den 24. august 2007.
 

 

KORT NYT FRA VERDENSFIRMAET

 

Tilbage på sporet

Sprognørden, Serritzlev Sprog og politiskkommunikation.dk har lidt under, at fokus har været andre steder. Vi er nu tilbage på sporet; klar til at udsende sprognørdede mails, løse tekstopgaver og undervise i kommaer og andre sjove ting.

 

 

Er der noget, du vil vide?

Så var der engang, hvor det kunne betale sig at spørge ... Det sidste halve år skal det erkendes, at spørgsmålene blot har fået lov til at ligge i en bunke.  Alligevel: Send dit spørgsmål! Der er ikke garanti for svar, men for, at viljen er til stede ...

 

 

Vil du afmeldes ugens sprogmail?

Og du tror vel også, at du kan afmelde dig SKAT?

 

 

Kære listelæsere, må sensommerens sidste stråler lyse over jer og inspirere til godt sprog i tale og skrift! 

 

J

 

De bedste hilsner

Jeanette Serritzlev

Indehaver, cand.mag.

 

 

KOMMUNIKATION & REKLAME

 

 

E-post: info@serritzlevsprog.dk | Hjemmeside: www.serritzlev.dk


Tilmeld dig sprogmailen

Se tidligere